1. Stant ile Katılım
Kurumların, katılım gösterdikleri fuarlarda stant alanlarının bulunması zorunludur. Bu alanlarda kurumlarca görevlendirilecek personelin, ziyaretçi öğrenci ve mezunlara kurumlarının istihdam politikaları, sunduğu kariyer olanakları ve kurumun sorumlulukları hakkında bilgilendirmede bulunması beklenmektedir. İstihdam süreçleri ve kariyer olanakları hakkında gereken titizlik ve içerikte bilgi aktarılabilmesi için stant alanında insan kaynakları personelinin görevlendirilmesi önerilmektedir. Kurum marka bilinirliği çalışmalarının gerektiği biçimde yürütülebilmesi için halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim departmanı uzmanlarının da, “destek personel” olarak insan kaynakları personeline eşlik etmesi faydalı olacaktır. Yoğunlukla, teknik konu ve süreçler üzerinde çalışan kurumlar için, söz konusu süreç ve konularda uzman ve bu konularda bilgilendirmede bulunabilecek nitelikte bir personelin de destek personel arasına dâhil edilmesi uygundur. Stant alanlarında profesyonel stant kurulumu yapılabileceği gibi örümcek stant gibi portatif stantlar ile ya da kurumalarını temsil eden roll-up, bayrak, afiş vb. materyaller kullanılması da mümkündür. En uygun stant alanının tesbiti, alan planı, ölçüleri, stant kurulum günleri gibi konularda ev sahibi üniversite ile görüşülerek mutabakat sağlanması gerekmektedir.

2. Sponsorluk
Ev sahibi üniversiteler, katılımcı kurumların talep etmesi halinde “sponsorluk” unvanı ile diğer katılımcı kurumalara kıyasla ayrıcalıklı katılım alternatifleri sunabilmektedir. Marka bilinirliğine yatırım yapan firmalara yönelik geliştirilen bu katılım alternatifinin koşul ve detayları için ilgili ev sahibi üniversite ile iletişime geçilmelidir.

3. Destekleyici Kariyer Etkinlikleri
Kurum hizmetlerinin, sunduğu kariyer alternatiflerinin ve işe giriş süreçlerinin, ilgilenen öğrenci ve mezunlara detaylıca aktarıldığı sunum/bilgilendirme oturumlarının düzenlenmesi tüm katılımcı kurumlara şiddetle tavsiye edilmektedir. Söz konusu bilgilendirme oturumlarının, öğrenci ve mezunlardan gelen sorulara net cevaplar verebilecek yeterliliğe sahip uzman personel, tercihen bir yönetici tarafından yapılması kurum marka imajı bakımından daha uygun olacaktır. İstenmesi halinde katılımcı kurumlar, örnek olay çalışması, atölye çalışması gibi ek kariyer etkinlikleri düzenleyebileceklerdir. Bahsi geçen tüm kariyer etkinlikleri için ihtiyaç duyulan amfi/konferans salonu vb. alanlar, ev sahibi üniversite tarafından temin edilecektir. Etkinliğin günü ve saati gibi detaylar, katılımcı kurum ve ev sahibi üniversite arasında karşılıklı mutabakat esasına göre belirlenecektir.